ÖZNAĞME

ÖzgürÇelik’in bestelerinin icra edildiği ilk solo albümü olan Öznağme, kendine özgün bir tarzı ve yine kendine has yeniçalgıların (KabakKemane, Basname, Cüûdi, Tarbağ, Rumi, 7 TelliKabakKemanegibi) kullanmasıyla dikkatçekmektedir.

Müziğin ve kendi içdünyasının yolculuğunu anlatmayaçalıştığı “Öznağme” albümünde, tıpkı Evliya Çelebi’nin “Seyahatnâmesi”nde gördüklerini anlattığı gibi, ÖzgürÇelik’te kendi hikâyesini, çalgılarının hikâyesini ve herşeyden önemlisi müzik yolculuğunun hikâyesini anlatmaya çalışmıştır besteleriyle.

Müziğe bakışını ifade etmeye çalıştığı bestelerinde, dinleyenlerkendilerini, kimi zaman Anadolu’nun birköyünde, kim izaman şehrin tam ortasında, kimi zaman ise dünyanın her hangibiryerinde yaşamış ve yaşatılmış müziği dinlerken bulabilirler.

Ana teması “göç” olan, mekânsız ve mülksüz bedenlerin, büyük şehirleri kurmaya kadar geçen sürecini anlatmaya çalışmıştır Özgür Çelikbu projede….