YAYINLAR

Türk Dünyası´nda Üç Yaylı Çalgı: Kılkobız, Kamança ve Kabak Kemane

Türk müzik kültürünü yansıtan Türk yaylı çalgıları, ilk çıkış yeri olan Orta Asya’dan farklı coğrafyalarda gelişerek ve değişerek günümüze ulaşmıştır. Türk insanının günlük yaşamı ve ihtiyaçları doğrultusunda değişen ve gelişen bu çalgılar, taşındıkları yeni bölgelerde yeni anlamlar kazanmıştır. Türk coğrafyasının farklı alanlarında yaratılmalarına rağmen şekil, yapı, ve kullanıldıkları icralar bakımından ciddi benzerlikler gösteren bu çalgılar, Orta Asya’daki Türk boyları ile diğer bölgelerde yaşayan Türk boyları arasında müzik aletleri bakımından ortak bir kültürel geçmiş, birlik ve ilişkinin varlığını ortaya koymaktadır. Bu çalışmada, sözünü ettiğimiz ortak kültür mirasının bir yaylı çalgı olan kabak kemane etrafında nasıl oluştuğu incelenmiştir.

Kitap, 2010 Aralık ayında Ege Üniversitesi Yayınları tarafından yayımlanmıştır.

Ege Üniversitesi Kütüphanesi´nden sipariş edebilirsiniz....0 232 388 46 42/ 127

Ege Üniverstesi Kütüphanesi

Three Bowed Traditional Musical Instruments in Turkish World: Kılkobız, Kamança and Kabak Kemane

Three Bowed Traditional Musical Instruments in Turkish World: Kılkobız, Kamança and Kabak Kemane is consisted of the parts, which are translation of researches and the musical works related to these instruments played in Kazakhstan, Azerbaijan and Turkey into Turkish, stating the culture of stringed musical instruments in other Turkish communities, gathering information about these instruments’ origin, production process and performance through interviews, and finally, the examination and evaluation of the results related to comparison of three instruments. Our study includes “preface”, “introduction”, “three parts” and “conclusion.”

Kabak Kemane Metodu 1

Türk Dünyası´nda Üç Yaylı Çalgı: Kılkobız, Kamança ve Kabak Kemane

Türk müzik kültürünü yansıtan Türk yaylı çalgıları, ilk çıkış yeri olan Orta Asya’dan farklı coğrafyalarda gelişerek ve değişerek günümüze ulaşmıştır. Türk insanının günlük yaşamı ve ihtiyaçları doğrultusunda değişen ve gelişen bu çalgılar, taşındıkları yeni bölgelerde yeni anlamlar kazanmıştır. Türk coğrafyasının farklı alanlarında yaratılmalarına rağmen şekil, yapı, ve kullanıldıkları icralar bakımından ciddi benzerlikler gösteren bu çalgılar, Orta Asya’daki Türk boyları ile diğer bölgelerde yaşayan Türk boyları arasında müzik aletleri bakımından ortak bir kültürel geçmiş, birlik ve ilişkinin varlığını ortaya koymaktadır. Bu çalışmada, sözünü ettiğimiz ortak kültür mirasının bir yaylı çalgı olan kabak kemane etrafında nasıl oluştuğu incelenmiştir.

Kitap, 2010 Aralık ayında Ege Üniversitesi Yayınları tarafından yayımlanmıştır.

Ege Üniversitesi Kütüphanesi´nden sipariş edebilirsiniz....0 232 388 46 42/ 127

Ege Üniverstesi Kütüphanesi

Three Bowed Traditional Musical Instruments in Turkish World: Kılkobız, Kamança and Kabak Kemane

Three Bowed Traditional Musical Instruments in Turkish World: Kılkobız, Kamança and Kabak Kemane is consisted of the parts, which are translation of researches and the musical works related to these instruments played in Kazakhstan, Azerbaijan and Turkey into Turkish, stating the culture of stringed musical instruments in other Turkish communities, gathering information about these instruments’ origin, production process and performance through interviews, and finally, the examination and evaluation of the results related to comparison of three instruments. Our study includes “preface”, “introduction”, “three parts” and “conclusion.”

Türk Dünyası´nda Üç Yaylı Çalgı: Kılkobız, Kamança ve Kabak Kemane

Özgür ÇELİK, Ege Üniversitesi Yayınları, İzmir 2010