YAYINLAR

Kabak Kemane Metodu 1

 Kabak Kemane Metodu 1 adını taşıyan bu kitapta; müzik terimleri, notalama işaretleri, nota değerleri, kabak kemane hakkında genel bilgi ve kabak kemanenin akordu, bakımı, çalgının tutuş pozisyonu ile ilgili bilgilerin yanında, 169 egzersiz; 11 farklı makamda, 8 farklı usûlde 51 türkü; makam ve usûl bilgileri, transpoze çalışmaları, çarpma, glissando ve vibrato çalışmaları yer almaktadır. Ayrıca, metot içinde yer verdiğim bütün egzersizlerin ve türkülerin görüntü kayıtları yapılmıştır ve metotla birlikte DVD şeklinde sizlere ulaştırılacaktır. 

Kabak Kemane Metodu 1

Kabak Kemane Metodu 1

 Kabak Kemane Metodu 1 adını taşıyan bu kitapta; müzik terimleri, notalama işaretleri, nota değerleri, kabak kemane hakkında genel bilgi ve kabak kemanenin akordu, bakımı, çalgının tutuş pozisyonu ile ilgili bilgilerin yanında, 169 egzersiz; 11 farklı makamda, 8 farklı usûlde 51 türkü; makam ve usûl bilgileri, transpoze çalışmaları, çarpma, glissando ve vibrato çalışmaları yer almaktadır. Ayrıca, metot içinde yer verdiğim bütün egzersizlerin ve türkülerin görüntü kayıtları yapılmıştır ve metotla birlikte DVD şeklinde sizlere ulaştırılacaktır. 

Türk Dünyası´nda Üç Yaylı Çalgı: Kılkobız, Kamança ve Kabak Kemane

Özgür ÇELİK, Ege Üniversitesi Yayınları, İzmir 2010