Bu bildiride, geleneği güncelleyen, yaratıcılığı ile Türk halk müziğinin temel unsurlarından biri olan çalgıyı, daha özel anlamda ise, kabak kemaneyi kendi çağının gereklerine göre yapıp, yaptığı kabak kemanelerle geleneği yaşatma gücünü ve gücümüzü ortaya koyan bir kabak kemane ustasını ve onun sanatçılığını tanıtmak ve tartışmak istiyoruz.

Bildirimizde ilk olarak kabak kemane ustası Halil Çelik’in hayatı hakkında bilgi verilecek, daha sonra kabak kemanenin Türk halk müziği içindeki yeri tartışılacak ve Halil Çelik’in kabak kemane yapım tekniği tanıtılıp, onun kabak kemane yapımında ortaya koyduğu yenilikler tartışılarak bir sonuca bağlanacaktır.

Bildirinin tamamına ulaşmak için (Academia)

Bir Kabak Kemane Ustası: Halil Çelik
Bir Kabak Kemane Ustası: Halil Çelik
Bir Kabak Kemane Ustası: Halil Çelik Bir Kabak Kemane Ustası: Halil Çelik