Kitaplar (5)

Başlangıç seviyesi için hazırladığım bu metot kitabı, bir kabak kemane metotlar serisinin ilk kitabıdır. Farklı seviyeler için hazırladığım kabak kemane metot kitapları da yakın zamanda sizlerle buluşacaktır.

Okumaya devam et

Atalarımızdan aldığımız en az bin yıllık geleneğin yolunda, tecrübe ve bilginin ışığında yazılan bu kitap; sözlü aktarımın yazıya dökülüşünün ve bilgiyi paylaşmanın en gerekli tarafıydı benim için.

Okumaya devam et

Bu metotda, Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Türk Müziği Bölümü Türk Halk Müziği Ana Sanat Dalı’nda yürütülen Lisans 4 kabak kemane ders müfredatında yer alan 25 eser, kabak kemanenin icra tekniği ve tavrına uygun olarak ve de kabak kemaneye uyarlanarak yeniden yazılmıştır.

Okumaya devam et

Türk müzik kültürünü yansıtan Türk yaylı çalgıları, ilk çıkış yeri olan Orta Asya’dan farklı coğrafyalarda gelişerek ve değişerek günümüze ulaşmıştır. Türk insanının günlük yaşamı ve ihtiyaçları doğrultusunda değişen ve gelişen bu çalgılar, taşındıkları yeni bölgelerde yeni anlamlar kazanmıştır. Türk coğrafyasının farklı alanlarında yaratılmalarına rağmen şekil, yapı, ve kullanıldıkları icralar bakımından ciddi benzerlikler gösteren bu çalgılar, Orta Asya’daki Türk boyları ile diğer bölgelerde yaşayan Türk boyları arasında müzik aletleri bakımından ortak bir kültürel geçmiş, birlik ve ilişkinin varlığını ortaya koymaktadır. Bu çalışmada, sözünü ettiğimiz ortak kültür mirasının bir yaylı çalgı olan kabak kemane etrafında nasıl oluştuğu incelenmiştir.

Okumaya devam et

Resim

Doç. Dr. Özgür Çelik

1979 yılında Uşak’ta doğdu. Müziğe, altı yaşından itibaren babası ve abilerinden bağlama çalmayı öğrenerek başladı. Lise eğitimi sırasında iyi derecede bağlama çalabilirken, babasının yapmış olduğu kabak kemaneler dikkatini çekti ve bundan sonraki müzik hayatına kabak kemane ile devam etmeye karar verdi. 1997 yılında Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı’nı kazandı ve böylece müzik hayatının profesyonel dönemi başlamış oldu.

1998 yılından itibaren TRT İzmir Radyosu’nda kabak kemane sanatçısı olarak görev almaya başladı. 2001 yılından itibaren 'Mecaz' ile müzik hayatına devam eden Özgür Çelik, aynı grup ile 'Yalelli', 'Derun' ve 'Heybe' isimli üç albüm çalışması yaptı. 2007 yılında 14. Halıcı Bilgisayarla Beste Yarışması´nda kabak kemanesi ile yapmış olduğu solo ile 'En İyi İcra' ödülüne layık bulundu. 2009 yılından itibaren, 'Deva Music Project' grubunda; 'Kabak kemane', 'Tarbağ', 'Basname' ve 'Bağlama' icracısı olarak görev alan Özgür Çelik’in 2010 yılında 'Türk Dünyası’nda Üç Yaylı Çalgı: Kılkobız, Kamança ve Kabak Kemane' adlı kitabı yayınlandı.

2012 Mayıs ayında 'Öznağme' isimli ilk solo albümü Kalan Müzik etiketiyle dinleyenlere ulaştı. 'Kaba Hava Zeybeği', 'Masal' ve 'Dolunay' adlı single çalışmaları dijital platformlarda Kalan Müzik etiketiyle yayınlandı. 2018 yılında, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı Türk Halk Bilimi Anabilim Dalı’nda 'Batı Anadolu’da Kabak Kemane ve İcra Geleneği' adlı doktora tezini tamamladı. Yurt içinde ve yurt dışında pek çok workshop yapan Özgür Çelik’in 2019 yılında 'Kabak Kemane Metodu 1', 2020 yılında 'Kabak Kemane Metodu 2' adlı kitapları yayınlandı. 2021 Haziran ayında Doçent ünvanını almaya hak kazanan Doç. Dr. Özgür Çelik halen Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı’nda Türk Müziği Bölümü Türk Halk Müziği Ana Sanat Dalı başkanı olarak görev yapmaya devam etmektedir.