Dünya genelinde yaşanan Covid-19 salgınından dolayı hayatımıza giren “uzaktan eğitim” kavramı, konservatuvarlar gibi uygulamalı bölümlerde de yeni bir eğitim sürecine girilmesine neden olmuştur. Özellikle senkron (eş zamanlı) ders yaparken çalgı derslerinde yaşanan bazı teknik problemler bu süreci olumsuz etkilemiştir.

Diğer taraftan senkron olarak yürütülen derslerin yanında, bu dönemde çalgı dersleri için hazırlanan metotların ve görüntülü ders materyallerinin önemi bir kez daha karşımıza çıkmıştır.

Bu makalede, kabak kemane hakkında genel bilgi verdikten sonra, pandemi sürecinden önce ve pandemi sürecinde hazırlamış olduğumuz metot çalışmalarımızın ve içeriğinde yer alan profesyonel görüntü kayıtlarının, yüz yüze eğitim ve uzaktan eğitim süreçlerinde öğrencilerimize olan katkısı üzerinde durulacaktır. Diğer taraftan yüz yüze ders yapamadığımız dönemde, konservatuvara yeni başlayan birinci sınıf öğrencilerimizle yaptığımız derslerde kullandığımız, “sanal perde sistemi” olarak adlandırdığımız materyalin de derslerimize olan katkıları ile ilgili bilgi verilecektir. Sanal perde sisteminin, kabak kemaneyi ilk defa öğrenmeye başlayan öğrencilerin kabak kemane çalgısının tuşesini tanımasına ve de icra etmesine nasıl ve ne şekilde katkısının olduğu ve böyle bir materyalin kabak kemane gibi perdesiz olan diğer çalgılar için de kullanıldığında, uzaktan eğitim sürecine nasıl bir katkısının olabileceği üzerinde değerlendirmeler yapılacaktır

Yayının tamamına ulaşmak için (EGE ÜNİVERSİTESİ - Basım ve Yayınevi - E-KİTAPLAR)

Ege Üniversitesi Yayınları Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü METİN EKİCİ ARMAĞANI [Yıl:2022 Cilt:123 Sayı:17 Sayfa Aralığı:612-627] Ege Üniversitesi Yayınları Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü METİN EKİCİ ARMAĞANI [Yıl:2022 Cilt:123 Sayı:17 Sayfa Aralığı:612-627]