Başlangıç seviyesi için hazırladığım bu metot kitabı, bir kabak kemane metotlar serisinin ilk kitabıdır. Farklı seviyeler için hazırladığım kabak kemane metot kitapları da yakın zamanda sizlerle buluşacaktır.

Kabak Kemane Metodu 1 kitabında; müzik terimleri, notalama işaretleri, nota değerleri, kabak kemane hakkında genel bilgi ve kabak kemanenin akordu, bakımı, çalgının tutuş pozisyonu ile ilgili ilgiler bulunmaktadır. Bunların dışında 169 egzersiz; 11 farklı makamda, 8 farklı usûlde 51 türkü; makam ve usûl bilgileri, transpoze çalışmaları, çarpma, glissando ve vibrato çalışmaları yer almaktadır. Ayrıca, metot içinde yer verdiğim bütün egzersizlerin ve türkülerin görüntü kayıtları yapılmıştır ve metotla birlikte DVD şeklinde sizlere ulaştırılacaktır.

Kabak Kemane Metodu 1 Kabak Kemane Metodu 1