Atalarımızdan aldığımız en az bin yıllık geleneğin yolunda, tecrübe ve bilginin ışığında yazılan bu kitap; sözlü aktarımın yazıya dökülüşünün ve bilgiyi paylaşmanın en gerekli tarafıydı benim için.

Kabak Kemane Metodu 2’de ilk olarak ilk kitabın içinde yer alan 4 eserin seviyelerini yükselterek öğrencilerin kabak kemane icrasını geliştirebilmeleri için çeşitli süslemeler ekledim. Geleneksel Türk halk müziği repertuvarında yer alan çeşitli yöre tavırlarının kabak kemanede nasıl ve ne şekilde icra edildiğini örnek eserlerle göstermeye çalıştım. Bu yöre tavırları sırasıyla; “Teke Tavrı”, “Orta Anadolu Tavrı”, “Zeybek Tavrı”, “Konya Tavrı”, “Silifke Tavrı”, “Karşılama Tavrı”, “Yozgat Sürmeli Tavrı” ve “Azeri Tavrı” dır. Bu tavır örneklerinde yer alan eserler, bu kitabın seviyesine uygun olarak seçilmiş ve bu seviyeye uygun olacak şekilde kabak kemane için yeniden notaya alınmıştır. Diğer taraftan kitabın son kısmında 28 adet ileri seviye egzersiz ve pozisyon değişiklikleri ile ilgili çalışmalar yer almaktadır.

Kabak Kemane Metodu 2 Kabak Kemane Metodu 2