Bu metotda, Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Türk Müziği Bölümü Türk Halk Müziği Ana Sanat Dalı’nda yürütülen Lisans 4 kabak kemane ders müfredatında yer alan 25 eser, kabak kemanenin icra tekniği ve tavrına uygun olarak ve de kabak kemaneye uyarlanarak yeniden yazılmıştır.

Daha sonra yazılan bu notalar bilgisayarda Finale programı ile yazılmış ve basıma hazır hale getirilmiştir. Eserlerin yazım aşaması tamamlandıktan sonra bu metodumuz içindeki bütün eserlerin profesyonel videoları çekilmiştir. Hazırlanan bu videolarda, eser ile ilgili teorik bilgilerin yanında, eserin solfeji ve eserin icrası yapılmıştır. Eserlerin başlıklarının üstüne tıklayarak her eser için ayrı ayrı hazırlanmış olan eğitim videolarına ulaşabilirsiniz.

Türk halk müziği repertuvarında yer alan seçkin eserlerden oluşan bu repertuvar, Türkiye’nin farklı yörelerine aittir. Bunun yanında, bu repertuvarın içerisinde Azerbaycan halk müziğine ait örneklerin yanı sıra, bestesi bana ait olan kabak kemane için yazdığım “Telaşlı” adlı eser de yer almaktadır. Kabak kemaneye yeniden uyarlanan bu eserlerin, kabak kemane çalgısı için ileri seviye eserler olduğu söylenebilir.

Kabak Kemane Metodu 3 kitabını buradan indirebilirsiniz.

Kabak Kemane Metodu 3 Kabak Kemane Metodu 3