Kabak kemane, geleneksel Türk halk müziği çalgıları içerisinde yer alan yaylı bir çalgıdır. 1950’li yıllara kadar daha çok Batı Anadolu’nun dağ köylerinde yaşayan Yörükler tarafından icra edilmiştir.

1950’li yıllardan itibaren, Türkiye Radyosu Yurttan SeslerTopluluğu içerisinde yer almaya başlayan kabak kemane, bu sayede önce radyo, dahasonra hem radyo hem televizyon programlarında kullanılmaya başlamıştır. YurttanSesler Topluluğu’ndaki icralarla kırsal alandan kent ortamına taşınan kabak kemane,aynı zamanda işitsel ve görsel iletişim araçları sayesinde yerel bir çalgı olmaktan çıkıpulusal bir çalgı haline dönüşmüştür. Bu makalede, 1950’li yıllara kadar Batı Anadoluköylerindeki yerel icracılar tarafından icra edilen kabak kemane hakkında bilgi veril-miş, daha sonra radyolarda yayınlanan Türk halk müziği programlarında ne şekildekullanılmaya başlandığı incelenmiş ve böylece, kabak kemanenin kırsaldan kente, ye-relden ulusala yaygınlaşması icra bağlamında değerlendirilmiştir. Bu yaygınlaşma sıra-sında gerek kabak kemanenin özellikleri, gerekse icracıları, icra ortamları ve kabakkemane repertuvarında meydana gelen değişim ayrıntılı olarak tartışılmıştır.

Yayının tamamına ulaşmak için (Tübitak - Ulakbim - TR Dergileri Dizini)

Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi [Yıl:2017 Cilt:17 Sayı:1 Sayfa Aralığı: 155-166] Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi [Yıl:2017 Cilt:17 Sayı:1 Sayfa Aralığı: 155-166]